Handbalschool Limburg

Veilige Sport

Download via onderstaande link de gedragscode voor trainers/begeleiders en sporters Handbalschool Limburg.

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Gedragscode sporters

Vertrouwenspersoon Platform Limburg Handbal

De VertrouwensPersoon (VP) Bij Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 wordt veilig sportief bezig zijn in alle facetten ondersteund. Handbalschool Limburg is, als onderdeel van Platform Limburg Handbal, een organisatie waarin eenieder in deze samenleving zich thuis voelt en met plezier kan sporten. Gedrag en/of uitspraken die als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Deelnemers, ouders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers, toeschouwers die o.a. te maken krijgen met ongewenst (seksueel) gedrag of uitlatingen en hier met iemand over willen spreken, kunnen zich richten tot de VertrouwensPersoon (VP).

De VP is het eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag (zoals pesten, bedreigen, discriminatie) en/of (seksuele) intimidatie. Maar de VP is er ook voor andere klachten of problemen met bijvoorbeeld problemen rondom seksuele geaardheid en genderproblematiek. De VP kan daarin een luisterend oor bieden. Een gesprek met de VP gebeurt in alle vertrouwelijkheid. Samen wordt gekeken naar een oplossing. De VP biedt steun, advies en informatie. Indien nodig kan de VP de melder doorverwijzen naar iemand anders binnen de vereniging of andere hulpverlenende instanties.

De VP valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur, maar maakt zelf geen deel uit van het bestuur. Voor Platform Limburg Handbal is de VP belegd bij de externe organisatie Prettig Werken. Contactpersoon is mevr. Amanda Klein.

U kunt een afspraak maken met de VP door een e-mail te sturen naar:

Amanda Klein 1. info@prettigwerken.nl 2. 06-44474692 3. www.prettigwerkenlimburg.nl

Veilige Sport en integriteit van de sportsector - NOCNSF